Zagadnienia

Mokradła

Mokradła

W celu osiągnięcia maksymalnej redukcji dopływu substancji biogenicznych do Morza Bałtyckiego niezbędne jest zmniejszenie ich dopływu z terenów rolniczych. Rejony zaangażowane w realizację projektu WAB są to rejony o intensywnej gospodarce rolnej, które podjęły wspólnie wyzwanie aby zmniejszyć to negatywne oddziaływanie na środowisko.


W projekcie tym zostaną przetestowane pilotażowe eksperymentalne tereny do produkcji roślin wodno-błotnych. Będą to tereny podmokłe leżące na obszarach rolniczych wokół Trelleborga (Szwecja), w celu zebrania jak największych ilości wody spływającej z lądu. Zostanie opracowana mieszanka roślin, które zaabsorbują najwięcej jak to możliwe substancji biogenicznych, a ta zebrana biomasa zostanie następnie użyta do produkcji biogazu. Pozostałość pofermentacyjna zostanie w miarę możliwości wykorzystana jako nawóz w gospodarstwach rolnych.

Mokradła do tej produkcji muszą być tak urządzone, aby ich utrzymanie i zbiór roślin były łatwe, dlatego przetestowane zostaną różne metody, aby wybrać najbardziej efektywną. W celu oszacowania redukcji substancji biogenicznych dopływających z danego obszaru z wodą, monitorowana będzie jakość wody w rzece.

W województwie pomorskim w Polsce zbadana będzie możliwość wykorzystania podobnych mokradeł (nieużytków) do produkcji biogazu. Doświadczenia dotyczące organizacji i udziału właścicieli ziemi, rekonstrukcji mokradeł i zbierania biomasy zostaną przeniesione ze Szwecji do Polski. Głownie, na drodze programu edukacyjnego obejmującego rolników i właścicieli ziemi, którzy mają możliwość i są zainteresowani wdrożeniem takiej metody.