Komitet Sterujący

City of Trelleborg - Görgen Holmdahl, Sten Björk, Britt-Marie Paulik, Christina Björklund
 
Urząd Miasta Sopotu (UMS) - Elżbieta Turowiecka
 
Instytut Oceanologii (IOPAN) - Grażyna Kowalewska 
 
Pomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) - Danuta Makowska
 
Sea River Basin District Authority in Kalmar - Willem Stolte
 
Linnaeus University - Catherine Legrand
 
The Skane Association of Local Authorities - Cecilia Thapper
 
Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chyloni (KZG) - Tadeusz Wiśniewski
 
Pomorskie Centrum Badan i Technologii Środowiska (POMCERT) - Andrzej Tonderski
 
Royal Institute of Technology - Fredrik Gröndahl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) - Teresa Jakubowska