Raporty

System monitoringu eutrofizacji wód Bałtyku przy sopockiej plaży
Download

Analiza potencjalnych możliwości produkcji biogazu w województwie pomorskim z wykorzystaniem m.in. biomasy glonów i roślin wodno-błotnych
Download

Biogaz w województwie pomorskim - strategia rozwoju
Download

Zasoby biomasy roślinnej w ciekach województwa pomorskiego
Download

Energy potential in algae - (po angielsku)
Download

Produkcja biogazu z glonów i roślin słodkowodnych w mobilnym laboratorium na potrzeby studium wykonalności dla inwestycji biogazowej
Download

Testowanie technik zbierania biomasy glonowej z toni wodnej kąpielisk Sopotu
Download

Harvesting Algae in Baltic Sea - (po angielsku)
Download

Techniques for harvesting algae -(po angielsku)
Download

BSAP Technical Assistance Fund - (po angielsku)
Download

The WAB project pilot biogas plant and biogas from a farmers perspective - (po angielsku)
Download

WAB-project A Southern Baltic Sea eutrophication counteract project - (po angielsku)
Download

Constructions of wetlands for reducing leakage from farmlands
Download

„Wetlands, Algae & Biogas. A South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project” - (po angielsku)
Download

Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Gminy Miasta Sopotu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii odnawialnej pozyskiwanej na bazie biomasy glonowej.
Download

Produkcyjny teren podmokły dla wytwarzania biogazu
Download

Evaluation of Algae Machines
Download

Presentation of J.Petersson Master Thesis on N & P retention in wetlands
Download

Seaweed and Algae as a Natural Resource and a Renewable Energy Source
Download

Techniques for collecting floating algae in shallow areas of Trelleborg Municipality
Download

Technological solutions for the collection and removal of algae from the beach, sea and coastal strip in Trelleborg Municipality
Download

Test facility for algae based water treatment
Download

Trelleborg Marine Inventory
Download

Prezentacja - Sten Bjork, 31.03.2011
Download

Prezentacja - Danuta Makowska, 31.03.2011
Download

Prezentacja - Teresa Jakubowska, 31.03.2011
Download

Wykład - Grażyna Kowalewska, 31.03.2011
Download

Wywiad, TVP Gdańsk 31.03.2011
Download