MONITORING WODY MORSKIEJ PRZY SOPOCKIEJ PLAŻY

Od 1 czerwca 2010 roku, dwa razy w tygodniu prowadzona jest kontrola wybranych parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych wody. Badania prowadzi Instytut Oceanologii PAN.