PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OPRACOWANIA pn. „Polityka energetyczna Gminy Miasta Sopotu”

Gmina Miasta Sopotu ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania pn. „Polityka energetyczna Gminy Miasta Sopotu”, w ramach którego ma zostać przeanalizowana możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w gospodarce energetycznej Gminy Miasta Sopotu (GMS), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii odnawialnej pozyskiwanej na bazie biomasy glonowej.

Analizie zostanie poddana m. in. problematyka oceny ilościowej biomasy glonowej występującej na sopockich kąpieliskach, możliwość pozyskiwania z terenu Sopotu  innych substratów stanowiących wsad do  biogazowni, a także  analiza lokalizacji  biogazowni w Sopocie (w świetle obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Sopotu) lub poza granicami Sopotu przy założeniu kryterium opłacalności ekonomicznej, itp.

Zamówienie jest częściowo współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 z projektu pn. „Mokradła, glony i biogaz – projekt przeciwdziałania eutrofizacji wód południowego Bałtyku” (WAB).

 

Dane o przetargu zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Miasta Sopotu  www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/BIP/Zamowienia/.