ANALIZA MOŻLIWOŚCI ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA MOKRADEŁ W WOJEWÓDZTWIE

Zgodnie z zaplanowanym w projekcie komponentem “Mokradła”, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził ankietyzację rolników w województwie pomorskim.  Zebrano 620 specjalnie opracowanych w tym celu ankiet, wypełnionych przez rolników – mieszkańców 16 powiatów. 16 pracowników PODR odwiedziło przeszło 600 gospodarstw, prowadząc rozmowy – wywiady z rolnikami na temat produkcji biogazu w regionie. Szczegółowe informacje dotyczące działań PODR w projekcie WAB znajdują się na stronie: www.podr.pl

 

Obecnie PODR w oparciu o zebrane ankiety przygotowuje elektroniczną bazę danych czyli rejestr terenów na obszarach wiejskich, które mogą być wykorzystane do produkcji energii odnawialnej. Uzyskane dane pozwolą nam m.in. na określenie możliwości energetycznego wykorzystania mokradeł – rolniczych nieużytków, a także na wyłonienie rolników, najbardziej zainteresowanych uprawą biomasy jako substratu do produkcji biogazu.

 

W pierwszym kwartale 2011 roku szczegółowe analizy opracowanej bazy danych wykonane zostaną przez zatrudnionych w projekcie ekspertów zewnętrznych. Wyniki przeprowadzonych analiz będą podstawą do opracowania mapy w systemie GIS przedstawiającej najbardziej odpowiednią lokalizację biogazowni rolniczych w województwie pomorskim.