Działalność POMCERT'u w projekcie WAB

W dniach 19-20 października POMCERT uczestniczył w 5. Corocznym Szkoleniu dot. Komercyjnej Produkcji Alg oraz Warsztacie dot. Produkcji, Hodowli, Zbioru i Przetwarzania Alg zorganizowanym przez National Algae Association – pierwszą w Stanach Zjednoczonych organizację non-profit zajmującą się produkcją glonów na cele produkcji biopaliw w Woodlands, Texas, USA (www.nationalalgaeassociation.com). Także w dniach 7-9 listopada, POMCERT uczestniczył w 5. Corocznym Spotkaniu Świat Alg w Azji w Singapurze (www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=121141& ). Szkolenia i warsztaty przeznaczone były dla kierowników branży paliwowej i bioenergetycznej, rolników, naukowców, inżynierów, inwestorów, studentów i dotyczyły takich zagadnień jak hodowla, zagęszczanie, zbiory, przetwarzanie alg do biogazu i biopaliw oraz marketing i ekonomia. Warsztaty miały pozytywny wpływ na projekt WAB podwyższając jakość wykonywanego studium wykonalności dla instalacji biogazowych w Pomorskiem, a promocja projektu, szczególnie w USA była możliwa dzięki półgodzinnej prezentacji wśród Amerykańskiej i międzynarodowej publiczności.

Pobierz prezentacje