SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI WAB W GDAŃSKU

Pierwsza konferencja promująca projekt WAB w województwie pomorskim odbyła się 31 marca 2011 r. w Gdańsku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ul Trakt Św. Wojciecha 293). Głównym celem tej konferencji zorganizowanej przez PODR było poinformowanie mieszkańców regionu, zwłaszcza rolników o bieżącej realizacji projektu WAB.

 

W  konferencji uczestniczyło około 100 osób. Większość stanowili pomorscy rolnicy zainteresowani rekonstrukcją mokradeł (nieużytków) i produkcją biogazu na obszarach wiejskich. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele polskich i szwedzkich Partnerów projektu.

 

Zebranych powitał Andrzej Okrój pełniący obowiązki Dyrektora PODR. Konferencję otworzył Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, który zwrócił zebranym uwagę na konieczność poprawy atrakcyjności turystycznej nadmorskich miejscowości a także rozwoju energetyki odnawialnej na Pomorzu. 

 

Sten Bjork - radny Gminy Trelleborg zaprezentował główne cele projektu, który może służyć jako modelowe rozwiązanie zrównoważonego przyjaznego środowisku zarządzania w nadmorskiej strefie przybrzeżnej. WAB to swoiste „dwa w jednym”. Planowane działania służące poprawie czystości Bałtyku przyczynią się jednocześnie do wzrostu produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biogazu.

 

Koordynator Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Danuta Makowska, moderator konferencji, omówiła rolę PODR w projekcie. O konieczności wzrostu produkcji biogazu na Pomorzu w świetle wojewódzkich dokumentów planistycznych przekonywała Teresa Jakubowska reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na temat eutrofizacji wód Bałtyku i wpływie terenów rolniczych na stan morza mówiła prof. Grażyna Kowalewska z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Szwedzki rolnik z regionu Skane przedstawił własne doświadczenia w zakresie produkcji biogazu z możliwością wykorzystania glonów, roślin z mokradeł i odpadów rolniczych.

 

Po prezentacjach uczestnicy wzięli udział w ożywionej dyskusji na interesujące ich tematy, związane z projektem.

 

Konferencja zakończyła się sukcesem. Obecni byli dziennikarze Radia Gdańsk i Telewizji Gdańsk. Radio Gdańsk objęło konferencję swoim patronatem i przedstawiło informacje na ten temat. Telewizja Gdańsk przekazała krótką relację z przebiegu konferencji i celów realizowanego projektu WAB w programie informacyjnym „Panorama”. Profesor Grażyna Kowalewska i Danuta Makowska udzieliły 15-minutowego wywiadu w regionalnym programie „Komentarze” (TVP 3).