PLANOWANIE STAWÓW DO UPRAWY ROŚLIN WODNO-BŁOTNYCH

Prowadzone są dyskusje z zainteresowanymi właścicielami i współwłaścicielami ziemi w celu zidentyfikowania innych miejsc do produkcji takiej biomasy. Obejmuje ona zrekonstruowanie mokradeł i prywatne stawy.