Nowa publikacja w czasopiśmie "Ocean&Coastal Management"

G. Kowalewska, L. Lubecki, M. Szymczak-Żyła, K. Bucholc, A. Filipkowska, R. Gogacz, A. Zamojska, 2014. Eutrophication monitoring system near the Sopot beach (southern Baltic), Ocean Coast Manage, 98, 51-61.