DZIAŁALNOŚC PROMOCYJNA PODR, CZERWIEC 2012

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2012 r. promował projekt WAB podczas targów rolniczych zorganizowanych w dniach: 16-17.06. br. w Lubaniu (powiat kościerski) i 23-24.06.br. w Starym Polu (powiat malborski), rozdając mieszkańcom obszarów wiejskich 3000 folderów informacyjno-promocyjnych oraz 600 gadżetów. Szczególne zainteresowanie działalnością PODR w projekcie wykazali rolnicy pomorscy. Łącznie od 2011 r. rozpowszechniono 6000 folderów i 1550 gadżetów promujących projekt WAB.