POKAZ MODELOWEJ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ, 23.05.2012

Dnia 23.05.2012 r. 42 rolników uczestniczyło w zorganizowanym przez PODR, w ramach projektu WAB, wyjeździe studyjnym do miejscowości Grzmiąca w województwie zachodnio-pomorskim,  w celu pokazu znajdującej się tam modelowej biogazowni rolniczej.

Elektrociepłownia biogazowa w Grzmiącej o mocy 1,6 MW została uruchomiona w 2011 r. i jest przykładem optymalnego wykorzystania źródeł odnawialnych w Polsce. Jako jedyna biogazownia w kraju rozwinęła na dużą skalę instalację sieci ciepłowniczej, dostarczając ciepło całej gminie (osiedla mieszkaniowe, szkoła, ośrodek zdrowia, budynki gminne i jednorodzinne). Jest szansą na utylizację odchodów zwierząt gospodarskich i odpadów pochodzących z produkcji rolniczej. Dodatkowo stanowi doskonałe źródło dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej. Właścicielem biogazowni jest spółka, która gwarantuje wielu rolnikom kontrakty na dostawę surowców do biogazowni. Co ważne - biogazownia rolnicza w Grzmiącej, wykorzystując najnowszą technologię, nie stanowi żadnej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego ani dla mieszkańców (brak odorów, hałasu).