DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PODR W PROJEKCIE

Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. w 9 powiatach województwa pomorskiego przeszkolono w ramach projektu, w kursach powiatowych i warsztatach, 410 rolników. Wszyscy ci rolnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia i obszerne materiały szkoleniowe. Tematy szkoleń to: eutrofizacja, zanieczyszczenie środowiska wynikające z  rolnictwa, potencjał energetyczny Pomorza oraz produkcja biogazu na obszarach wiejskich. We wrześniu br. PODR uruchomi szkolenie typu e-learning, które przeznaczone będzie dla mieszkańców wsi pomorskich korzystających z Internetu.