MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - 20th EU BC&E, MEDIOLAN

W dniach 18-22 czerwca 2012 profesor G. Kowalewska reprezentująca Pracownię Chemicznych Zanieczyszczeń Morza uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 'European Biomass Conference and Exhibition'. Międzynarodowy komitet naukowy składający się ze 140 światowej klasy ekspertów przygotował program składający się z ponad 880 prezentacji, z tego 264 referatów ustnych i 620 posterów. Prof. G. Kowalewska przedstawiła poster dotyczący części wyników projektu WAB, tj. oszacowania ilości pierwiastków biogenicznych w makroglonach z plaży sopockiej i stosunku węgla do azotu.   Przedstawione wyniki badań spotkały się z dużym zainteresowaniem. Oprócz konferencji miała miejsce wystawa przedstawiająca zakres działań i osiągnięcia rożnych firm i organizacji   związanych z wykorzystaniem biomasy oraz warsztaty tematyczne.