OSZACOWANIE ZAWARTOŚCI WĘGLA, AZOTU I FOSFORU W MAKROGLONACH

W maju i czerwcu ze strefy brzegowej Sopotu i Trelleborga zostały zebrane 33 próbki makroglonów. Próbki zostały zliofilizowane i zhomogenizowane.  Następnie makroglony zostały wysłane do akredytowanego laboratorium, gdzie zostanie przeprowadzona analiza elementarna na zawartość azotu, fosforu i węgla.