MONITORING WODY I MAKROGLONÓW PRZY SOPOCKIEJ PLAŻY

Dnia 7 maja 2012 Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza rozpoczęła monitoring przy sopockiej plaży, potrwa on do końca października. Dwa razy w tygodniu ekipa pracowni pobiera próbki wody (do analizy spektrofotometrycznej oraz mikroskopowej) na trzech stacjach brzegowych oraz na dwóch głębokościach przy sopockim molo, w miejscu zawieszenia sondy monitoringowej. Raz w tygodniu na każdej stacji mierzone są parametry  wody takie jak: zasolenie, natlenienie i temperatura. Dodatkowo codziennie na całej długości sopockiej plaży kontrolowana jest ilość gromadzących się przy brzegu makroglonów.