BROSZURA pt. "POWIETRZE A BIOGAZ"

W kwietniu 2012, Instytut Oceanologii PAN wydał broszurę pt. "Powietrze a biogaz"