Informacje na temat konferencji podsumuwującej projekt WAB