ANALIZA POTENCJALNYCH MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIOGAZU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM M.IN. BIOMASY GLONÓW I ROŚLIN WODNO-BŁOTNYCH

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach projektu WAB, opracował dokument pt. „Analiza potencjalnych możliwości produkcji biogazu w województwie pomorskim z wykorzystaniem m.in. biomasy glonów i roślin wodno-błotnych”. Opracowanie to powstało w wyniku m.in. przeprowadzonych przez pracowników PODR na szeroką skalę badań (ankiety, wywiady z rolnikami) oraz w oparciu o profesjonalną ekspertyzę zewnętrzną.

Wyżej wymieniona Analiza – to opis merytoryczny i mapy cyfrowe w systemie GIS, przedstawiające najbardziej odpowiednie w województwie pomorskim miejsca do zlokalizowania elektrowni biogazowych, zwłaszcza na terenach rolniczych. Mamy nadzieję, że ułatwi to w przyszłości rozwój produkcji biogazu w regionie. Analiza i mapy są dostępne w siedzibie PODR w Gdańsku (ul. Trakt Św. Wojciecha 293).


Przykładowa mapa cyfrowa opracowana przez PODR