STACJA MONITORINGOWA ZAINSTALOWANAGłównym zadaniem Instytutu Oceanologii PAN w ramach projektu WAB była instalacja stacji monitoringowej (in-situ)w Sopocie. W lipcu 2011 roku
DSCF2300.JPGna sopockim molo została zamontowana aparatura pomiarowa. Składa się na nią: sonda wieloparametrowa oraz stacja meteorologiczna. Sonda mierzy parametry wody: zasolenie, temperaturę, pH, ORP, mętność, rozpuszczony tlen, chlorofil oraz fikocyjaniny, a stacja meteorologiczna - temperaturę powietrza, ciśnienie, wilgotnDSCF1779.JPGość względną, opad, nasłonecznienie, prędkość oraz kierunek wiatru.  Zarówno parametry wody morskiej, jak i meteorologiczne, mierzone są co 3 sekundy. Wszystkie dane są rejestrowane przez komputer na bieżąco, a następnie przesyłane do Instytutu, gdzie są zbierane i przetwarzane. Korelacja danych uzyskanych z pomiarów in-situ stacji monitoringowej oraz codziennych obserwacji wody i plaży w Sopocie, bardziej wiarygodne informacje na temat czynników sprzyjających występowaniu zakwitów sinicowych oraz nadmiernych ilości makroglonów. Wybrane uśrednione wartości pomiarów parametrów powietrza i wody z ostatnich 72 godzin są dostępne na stronie http://www.iopan.gda.pl/MarPoLab -->  WAB-monitoring.