TESTOWANIE TECHNIK ZBIERANIA BIOMASY GLONOWEJ W SOPOCIE

Sopot, od lat zmaga się z problemem glonów pojawiających się na sopockich plażach. Problem powtarza się każdego roku w okresie letnim oraz każdorazowo po sztormie. Szczególnie dolegliwy staje się, gdy z kąpielisk korzystają plażowicze, bo towarzystwo glonów nie jest zbyt atrakcyjne. Dotychczas Sopot zlecał usuwanie glonów z piasku. Uczestnictwo w projekcie WAB umożliwiło Gminie Miasta Sopotu podjęcie testowania technik zbierania biomasy glonowej z toni wodnej.

Z uwagi na fakt, że pojawianie się glonów na sopockich kąpieliskach jest małoprzewidywalne przyjęto następujący schemat postępowania. Administrator plaż obserwuje pojawienie się makroglonów w obrębie kąpieliska i powiadamia wykonawcę robót o możliwości rozpoczęcia testowania technik wybierania makroglonów z wody.

Po raz pierwszy w tym roku makroglony pojawiły się w Sopocie, na kąpielisku „Łazienki Południowe – Karlikowo”, w ilościach umożliwiających ich wybieranie, w dniu  5 lipca.

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, realizujący testowanie technik zbierania biomasy glonowej z wód kąpieliska natychmiast podjął akcję.

Testował technikę polegającą na wybieraniu masy glonowej z wody przy pomocy koparki uzbrojonej w chwytak. Pracownicy zgarniali biomasę grabiami w kierunku brzegu, po czym przy pomocy koparki była ona odkładana na ciągnik i odwożona do kontenerów. Po odwodnieniu, glony zostały odwiezione do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Łężycach.

Akcja wybierania była prowadzona przez dwa dni.

6 lipca po południu, po zmianie kierunku wiatru biomasa glonowa odpłynęła z kąpielisk Sopotu.