SZKOLENIE POMORSKICH EKSPERTÓW W TRELLEBORGU

Lider Projektu - Gmina Trelleborg organizuje w dniach 24 - 25.05 2011 w Trelleborgu szkolenie dla grupy ekspertów z województwa pomorskiego, pracowników PODR i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  Sześciu ekspertów w czasie 2 dniowego pobytu w Szwecji uzyskają niezbędną wiedzę wynikającą z doświadczeń szwedzkich w zakresie wykorzystania glonów i roślin z mokradeł (nieużytków rolnych) do produkcji biogazu. Eksperci PODR będą wykładowcami i trenerami planowanych w ramach projektu WAB szkoleń dla rolników, które rozpoczną się już we wrześniu 2011 r.