PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TESTOWANIE TECHNIK ZBIERANIA BIOMASY GLONOWEJ Z TONI WODNEJ NA AKWENIE W GRANICACH GMINY MIASTA SOPOTU

Gmina Miasta Sopotu ogłosiła przetarg nieogranicznony na testowanie technik zbierania biomasy glonowej z toni wodnej na akwenie w granicach Gminy Miasta Sopotu.

W ramach zamówienia ma zostać przeprowadzone testowanie minimum dwóch różnych technik zbierania biomasy glonowej charakterystycznej dla wód morskich Sopotu połączone z usuwaniem biomasy glonowej z wody oraz ma zostać opracowany raport opisujący przeprowadzone w latach 2011 i 2012 testowanie technik zbierania biomasy glonowej z rekomendacją najefektywniejszej techniki usuwania glonów występujących na wodach morskich Sopotu.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 z projektu pn. „Mokradła, glony i biogaz – projekt przeciwdziałania eutrofizacji wód południowego Bałtyku” (WAB).

Dane o przetargu zostały zamieszczone w zakładce: „Zamówienia publiczne, konkursy przetargi” na stronie MOSiR Sopot www.mosir.sopot.pl/   oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Sopotu  www.sopot.pl

Przypominamy, że oferty można składać do 21.04.2011 godziny 10:00, w pok. nr 16 w Urzędzie Miasta Sopotu, 81-704 Sopot ul.Kościuszki 25/27.