BROSZURA pt. "EUTROFIZACJA MORZA BAŁTYCKIEGO"

W marcu 2011, Instytut Oceanologii PAN wydał broszurę pt. "Eutrofizacja Morza Bałtyckiego"