ZWIEDZANIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW " EKO DOLINA" W ŁĘŻYCACH K/GDYNI

W ramach spotkania partnerów projektu WAB, w dniach 2-3 luty 2011 zaplanowano zwiedzanie zakładu Eko Dolina. Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, partner w projekcie WAB, jest współwłaścicielem tego zakładu.

 

„Eko-Dolina” jest złożonym zakładem zagospodarowania odpadów, który obsługuje miejscowości zrzeszone w Związku Gmin Doliny Redy i Chyloni, w tym Gdynię i Sopot. W Eko-Dolinie znajduje się system pozyskiwania biogazu i wytwarzania z niego energii elektrycznej. Uzyskana energia jest wykorzystywana do zaspokajania celów własnych zakładu, a nadwyżki sprzedawane do ogólnej sieci energetycznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.ekodolina.pl .