INFORMACJA NT. PRODUKCJI BIOGAZU PRZEDSTAWIONA UCZESTNIKOM SPOTKANIA WAB W IO PAN

Podczas spotkania partnerów WAB w 2-3 lutym 2011 eksperci ze Szwecji zaprezentowali zebranym rodzaje urządzeń stosowanych do produkcji biogazu oraz  założenia produkcji biogazu.  Przedstawiono ogólny zarys przebiegu tego procesu, różne technologie produkcji, stosowane substraty (= rodzaje biomasy) oraz szczegółowo - przykładową mobilną biogazownię.