Aktualności

Nowa publikacja w czasopiśmie "Ocean&Coastal Management"
... Czytaj więcej

Nowa publikacja w czasopiśmie "Science of the Total Environment"
... Czytaj więcej

Biuletyn projektu WAB wydanie 6 ostatnie
Szóste i ostanie wydanie biuletynu projektu WAB...... Czytaj więcej

BIOGAZOWNIA UTYLIZUJĄCA GLONY MORSKIE I ROŚLINY SŁODKOWODNE
... Czytaj więcej

KOŃCOWY RAPORT PROJEKTU WAB
Końcowy raport projektu WAB jest już dostępny... ... Czytaj więcej

Działalność POMCERT'u w projekcie WAB
W dniach 19-20 października POMCERT uczestniczył w 5. Corocznym Szkoleniu dot. Komercyjnej Produkcji Alg oraz Warsztacie dot. Produkcji, Hodowli, Zbioru i Przetwarzania Alg zorganizowanym przez National Algae Association...... Czytaj więcej

Ulotka WAB rozpowszechniana przez PODR
... Czytaj więcej

DZIAŁALNOŚC PROMOCYJNA PODR, CZERWIEC 2012
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2012 r. promował projekt WAB podczas targów rolniczych... Czytaj więcej

KONFERENCJA WAB W BOLESŁAWOWIE, 29.05.2012
Dnia 29.05.2012 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (powiat starogardzki) odbyła się... Czytaj więcej

POKAZ MODELOWEJ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ, 23.05.2012
Dnia 23.05.2012 r. 42 rolników uczestniczyło w zorganizowanym przez PODR, w ramach projektu... Czytaj więcej

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PODR W PROJEKCIE
Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. w 9 powiatach województwa pomorskiego przeszkolono w ramach... Czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - 20th EU BC&E, MEDIOLAN
W dniach 18-22 czerwca 2012 profesor G. Kowalewska reprezentująca Pracownię Chemicznych Zanieczyszczeń Morza uczestniczyła w międzynarodowej konferencji 'European Biomass Conference and Exhibition'. ... Czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - 50th ECSA, WENECJA
W dniach 3-7 czerwca 2012 przedstawiciele Pracowni Chemicznych Zanieczyszczeń Morza wzięli udział w międzynarodowej konferencji ECSA w Wenecji. ... Czytaj więcej

PROMOCJA PROJEKTU WAB NA SOPOCKIM PIKNIKU NAUKOWYM W SOPOCIE
Dnia 26 maja 2012 na placu przy molo w Sopocie odbył się Piknik Naukowy.  ... Czytaj więcej

OSZACOWANIE ZAWARTOŚCI WĘGLA, AZOTU I FOSFORU W MAKROGLONACH
W maju i czerwcu ze strefy brzegowej Sopotu i Trelleborga zostały zebrane 33 próbki makroglonów. ... Czytaj więcej

MONITORING WODY I MAKROGLONÓW PRZY SOPOCKIEJ PLAŻY
Dnia 7 maja 2012 Pracownia Chemicznych Zanieczyszczeń Morza rozpoczęła monitoring przy sopockiej plaży, potrwa on do końca października. ... Czytaj więcej

BROSZURA pt. "POWIETRZE A BIOGAZ"
W kwietniu 2012, Instytut Oceanologii PAN wydał broszurę pt. "Powietrze a biogaz"... Czytaj więcej

Biuletyn okresowej konferencji WAB
... Czytaj więcej

Informacje na temat konferencji podsumuwującej projekt WAB
... Czytaj więcej

Konferencja projektu WAB
W dniu 25 stycznia 2012 w Gdańsk odbyła się konferencja projektu WAB...... Czytaj więcej

BIULETYN NR 4 W WERSJI POLSKIEJ DOSTĘPNY
Biuletyn nr 4 projektu WAB jest już dostęny w wersji polskiej... Czytaj więcej

PROMOCJA PROJEKTU WAB ZORGANIZOWANA PRZEZ PODR
Promocja projektu WAB prowadzona była szczególnie intensywnie podczas wiosennych (2 dni) i jesiennych (6 dni) targów...... Czytaj więcej

SZKOLENIA ZORGANIZOWANE PRZEZ PODR
W okresie: 3 – 6.10.2011 r. przeszkolono w 4 terenowych Oddziałach PODR łącznie 150 rolników i doradców rolniczych. ... Czytaj więcej

ANALIZA POTENCJALNYCH MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIOGAZU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM M.IN. BIOMASY GLONÓW I ROŚLIN WODNO-BŁOTNYCH
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach projektu WAB, opracował dokument pt. „Analiza potencjalnych możliwości produkcji biogazu w województwie pomorskim z wykorzystaniem m.in. biomasy glonów i roślin wodno-błotnych”.... Czytaj więcej

STACJA MONITORINGOWA ZAINSTALOWANA
Głównym zadaniem Instytutu Oceanologii PAN w ramach projektu WAB była instalacja stacji monitoringowej (in-situ) w Sopocie. W lipcu 2011 roku na sopockim molo została zamontowana aparatura pomiarowa.... Czytaj więcej

TESTOWANIE TECHNIK ZBIERANIA BIOMASY GLONOWEJ W SOPOCIE
Sopot, od lat zmaga się z problemem glonów pojawiających się na sopockich plażach... ... Czytaj więcej

SZKOLENIE POMORSKICH EKSPERTÓW W TRELLEBORGU
Lider Projektu - Gmina Trelleborg organizuje w dniach 24 - 25.05 2011 w Trelleborgu szkolenie dla grupy ekspertów... Czytaj więcej

12.05.2011 - SPOTKANIE ZE SŁUCHACZAMI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Spotkanie odbyło się w ramach akcji promocyjnej projektu WAB oraz współpracy Instytutu Oceanologii PAN ... Czytaj więcej

28.04.2011 - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ
W ramach promocji projektu WAB oraz współpracy Instytutu Oceanologii PAN ze Stowarzyszeniem ... Czytaj więcej

PONOWNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TESTOWANIE TECHNIK ZBIERANIA BIOMASY GLONOWEJ Z TONI WODNEJ W GRANICACH GMINY MIASTA SOPOTU
Gmina Miasta Sopotu w związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na testowanie technik zbierania biomasy... Czytaj więcej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TESTOWANIE TECHNIK ZBIERANIA BIOMASY GLONOWEJ Z TONI WODNEJ NA AKWENIE W GRANICACH GMINY MIASTA SOPOTU
Gmina Miasta Sopotu ogłosiła przetarg nieogranicznony na testowanie technik zbierania biomasy glonowej z toni wodnej ... Czytaj więcej

BROSZURA pt. "EUTROFIZACJA MORZA BAŁTYCKIEGO"
W marcu 2011, Instytut Oceanologii PAN wydał broszurę pt. "Eutrofizacja Morza Bałtyckiego"... Czytaj więcej

KONFERENCJA WAB W GDAŃSKU - 31.03.2011
Dnia 31.03.2011 w Gdańsku odbędzie się konferencja zorganizowana przez PODR na temat... Czytaj więcej

AKTUALNE DZIAŁANIA W PODR
Obecnie w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego trwają prace nad analizą potencjalnych możliwości produkcji... Czytaj więcej

ZWIEDZANIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW " EKO DOLINA" W ŁĘŻYCACH K/GDYNI
W ramach spotkania partnerów projektu WAB, w dniach 2-3 luty 2011 zaplanowano zwiedzanie zakładu Eko Dolina. Związek Gmin... Czytaj więcej

INFORMACJA NT. PRODUKCJI BIOGAZU PRZEDSTAWIONA UCZESTNIKOM SPOTKANIA WAB W IO PAN
Podczas spotkania partnerów WAB w 2-3 lutym 2011 eksperci ze Szwecji zaprezentowali zebranym rodzaje... Czytaj więcej

MODELOWANIE RETENCJI AZOTU I FOSFORU NA TERENACH PODMOKŁYCH - PRACA MAGISTERSKA JANA PETERSSONA
Jan Petersson – z Linnaeus University w Kalmar i River Basin District Authority for the southern Baltic Sea przedstawił swoją  pracę magisterską... Czytaj więcej

RAPORT NT. TESTOWANIA MASZYN DO ZBIERANIA GLONÓW W TRELLEBORGU
W roku 2010 w Trelleborgu przetestowano wiele maszyn do zbierania glonów. Pełny raport... Czytaj więcej

PLANOWANIE STAWÓW DO UPRAWY ROŚLIN WODNO-BŁOTNYCH
Prowadzone są dyskusje z zainteresowanymi właścicielami i współwłaścicielami ziemi w celu zidentyfikowania innych miejsc do produkcji takiej biomasy...... Czytaj więcej