Zagadnienia

Biogaz

Biogaz

W celu wspólnego rozwiązania problemu nadmiaru glonów pojawiających się na plaży w Sopocie i Trelleborgu, masy glonów traktowane jako odpady zostaną zamienione w surowiec (energię). Glony zostaną użyte do produkcji biogazu w biogazowi w naturalnej wielkości w Trelleborgu i w przenośnej biogazowi w województwie pomorskim, w Polsce.

Pod wieloma względami warunki w Polsce i Szwecji różnią się między sobą, np. różne są systemy rozprowadzania energii, źródła ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. W Szwecji optymalnym sposobem wykorzystania biogazu w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych jest zastosowanie go jako paliwa w transporcie. W Polsce biogaz będzie przede wszystkim wykorzystywany jako odnawialne źródło energii elektrycznej.

Studium wykonalności przeprowadzone w pierwszym roku realizacji projektu WAB będzie zawierać kalkulację w jaki sposób biogaz z glonów przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce.

Studium wykonalności pozwoli wytypować organizacje, które utworzą sieć producentów biogazu w województwie pomorskim. Podczas drugiego roku realizacji projektu przekazana zostanie cala wiedza zdobyta w Trelleborgu do określonych odbiorców w Polsce.

Dodatkowo, przeprowadzona zostanie analiza możliwości produkcji biogazu w Polsce na terenach rolniczych województwa pomorskiego i możliwości wykorzystania pozostałości pofermentacyjnej. Jest to konieczne w celu stworzenia pełnego obiegu substancji biogenicznych pochodzących z sektora rolniczego przez proces produkcji biogazu.