Wprowadzenie

Projekt WAB (Wetlands, Algae, Biogas, a South Baltic Sea Eutrophication Counteract Project) wykorzystując do tej pory niezagospodarowane źródła energii może przedstawić nie naruszające równowagi ekologicznej rozwiązania, korzystne dla środowiska morskiego i lądowego, które pozwolą na zmniejszenie eutrofizacji i produkcję biogazu.

W ramach projektu zbierane będą glony gromadzące się w strefie brzegowej, których nadmierne rozrastanie się jest spowodowane dopływem substancji biogenicznych oraz rośliny ze zrekonstruowanych mokradeł (nieużytków) i wykorzystywane jako dodatek do innej biomasy do produkcji biogazu.

Projekt WAB jest projektem Programu Bałtyk Południowy INTERREG (South Baltic INTERREG Programme), w którym bierze udział 11 partnerów ze Szwecji i z Polski. Trelleborg w Szwecji i Sopot w Polsce to dwa obszary, na których będą prowadzone próby i wdrażany projekt.

Projekt WAB jest zaplanowany tak, aby był korzystny dla środowiska, ale i dla gospodarki. Na przykład produkcja biogazu z glonów wpływałaby korzystnie na środowisko, a także zmniejszyła uzależnienie od innych nieodnawialnych źródeł energii, tym samym obniżając koszty jej produkcji.

To duże prawdopodobieństwo wielorakiego sukcesu dodatkowo podnosi możliwości projektu WAB, a rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w projekcie będą mogły być zastosowane w innych rejonach wybrzeża Bałtyku, które mają te same problemy dotyczące nadmiernego rozrastania się glonów, eutrofizacji i w wyniku tego obniżania walorów turystycznych.

W podsumowaniu, projekt przedstawia innowacyjne, holistyczne podejście do rozwiązania problemu eutrofizacji przez skonstruowanie cyklu procesów, do tej pory nie zauważonego dla Morza Bałtyckiego. Projekt może w przyszłości być wykorzystany w całym obszarze Bałtyku Południowego, co przyniesie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne temu regionowi.