Zagadnienia

Glony

Glony

Celem części projektu pod tytułem 'Glony (algi)' jest wspólna, transgraniczna promocja, planowanie i oszacowanie ilości zbieranych glonów w płytkich wodach przybrzeżnych, w obszarze współpracy.

W ramach transgranicznej współpracy wartościowe informacje dotyczące obserwacji i analizy glonów zebrane w Polsce zostaną przekazane do Szwecji. W oparciu o te doświadczenia, zostanie zbudowana stacja monitoringowa w Polsce, w Sopocie. Stacja do monitoringu eutrofizacji, służąca też jako narzędzie do przewidywania optymalnego czasu i warunków zbierania glonów. Stacja monitoringowa będzie służyła też do oszacowania wpływu na stan wody zbierania glonów, a także do zbierania informacji w dłuższym okresie czasu na temat zmniejszenia eutrofizacji.

Techniki i urządzenia do zbierania glonó w morskich zostaną przetestowane na plażach Trelleborga i Sopotu, w celu wybrania optymalnych, dla każdego z tych miejsc.