Cele

Projekt WAB w dalszej perspektywie jest skierowany na:
  • poprawę walorów rekreacyjnych wybrzeża i przez to w dalszej perspektywie na poprawę warunków ekonomicznych
  • zwiększenie bioróżnorodności
  • zmniejszenie dopływu substancji biogenicznych z gospodarstw rolnych przez zbieranie roślin z mokradeł (nieużytków)
  • poprawę warunków do życia narybku i innych ważnych dla gospodarki organizmów
  • usuwanie fosforu i azotu z Morza Bałtyckiego i przetworzenie ich w materiał do użyźniania terenów rolniczych
Cele te maja być osiągnięte w projekcie WAB na drodze:
  • transferu wiedzy
  • edukacji
  • rozpowszechniania informacji
  • badań dotyczących występowania glonów
  • tworzenia baz danych